#parking

Święta, święta i po świętach

Znacie ten tekst prawda? Ile razy już go słyszeliście? A ile razy po usłyszeniu go dostawaliście furii? Bo znowu trzeba się prosić szefa o to, żeby puścił godzinę wcześniej, znowu trzeba się prosić o dziekańskie,…