#niemawiecznieczasu

To jest Twoje pięć minut

Do startu, gotowi…FALSTART!  I znowu zaczynasz „od początku” (aż słyszę ten głos lektora z gry, kiedy nie dane mi jest przejść do kolejnego etapu), tylko pamiętaj, że czas, to pieniądz a Twoje pięć minut już…