#dziś

Za moich czasów

Życie nie było proste Dawno, dawno temu…(albo, jak, kto woli; „za moich czasów”) było sobie życie. (Nie! Nie chodzi mi teraz o ten film edukacyjny na jednej ze stacji telewizyjnych). Było życie, które polegało na…