Kotnakt/współpraca

e-mail: dwdpopielawski37@gmail.com

fanpage: https://www.facebook.com/narwany.blog/?fref=ts